Ostali učesnici

Tatjana Jevremović Petrović

Tatjana Jevremović Petrović diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu završila je magistarske studije sa tezom pod nazivom Promena sedišta...

Mirjana Radović

Mirjana Radović je vanredni profesor iz Poslovnopravne uže naučne oblasti na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizovala se u oblasti Bankarskog prava i Prava...

Yane Svetiev

Yane Svetiev Yane Svetiev je član Odeljenja za pravne studije Univerziteta Bokoni u Milanu, Italija. Stekao je diplome JSD i LLM u oblasti pravnih...

Marko Jovanović

Marko Jovanović je docent za poslovnopravnu naučnu oblast na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde predaje Međunarodno trgovinsko pravo, Arbitražno pravo sa pravom alternativnih...

Andrijana Mišović

Andrijana Mišović je doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Specijalizovala se u oblasti međunarodnog javnog prava i evropskog prava. Nakon završetka osnovnih studija na...