O Žan Mone modulu

U septembru 2017. godine, Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu dodeljen je trogodišnji projekat u okviru Erasmus+ Žan Mone programa Evropske unije, u cilju organizovanja nastave i naučnog istraživanja oblasti slobodne trgovine u kontekstu evropskih integracija. Žan Mone modul naslovljen „Free Trade Agreements and European Integration of SEE Countries / Sporazumi o slobodnoj trgovini i evropske integracije zemalja jugoistočne Evrope“ uspostavljen je u okviru Mastera evropskih integracija. Broj projekta je: 586505-EPP-1-2017-1-RS-EPPJMO-MODULE.

Upravnik Žan Mone modula je prof. dr Dušan V. Popović, a projektni tim još čine: prof. dr Tatjana Jevremović Petrović, prof. dr Mirjana Radović, doc. dr Yane Svetiev, doc. dr Marko Jovanović i doktorantkinja Andrijana Mišović.

U okviru Žan Mone modula biće preduzete sledeće aktivnosti:

  • uvođenje novog predmeta na master studijama
  • organizacija naučne konferencije
  • organizacija dva seminara za privrednike
  • organizacija jedne radionice za novinare
  • objavljivanje zbornika radova
  • uspostavljanje interaktivnog veb-sajta i prisustvo na društvenim mrežama (Fejsbuk, Tviter).

Novi predmet na master studijama „Sporazumi o slobodnoj trgovini i evropske integracije zemalja jugoistočne Evrope“ biće uveden u okviru postojećeg Mastera evropskih integracija. Studenti će izučavati uticaj Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na nacionalne propise država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a izučavaće i odredbe Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini – CEFTA i Sporazuma o evropskoj energetskoj zajednici. Studenti Mastera evropskih integracija ne dolaze samo iz Srbije, već i iz drugih zemalja jugoistočne Evrope (čitav master program je na engleskom), što proširuje uticaj ovog projekta na čitav region.

Master kurs će pohađati kako „klasični“ master studenti, tako i pravnici iz prakse (državna uprava, pravosuđe).