Yane Svetiev

docent

Yane Svetiev

Yane Svetiev je član Odeljenja za pravne studije Univerziteta Bokoni u Milanu, Italija. Stekao je diplome JSD i LLM u oblasti pravnih nauka na Univerzitetu Kolumbija, SAD, kao i diplome B. Econ. i B. Laws na Univerzitetu u Sidneju, Australija. Pre zaposlenja na Univerzitetu Bokoni radio je kao univerzitetski nastavnik na Odeljenju pravnih nauka Evropskog univerzitetskog instituta u Firenci, na Pravnom fakultetu Univerziteta Bruklin u Njujorku i na Fakultetu ekonomije i političkih nauka Univerziteta u Sidneju. Pored svojih akademskih zaduženja, g. Svetiev je bio sudijski saradnik kod Majkla Kirbija, sudije Vrhovnog suda Australije kao i saradnik u odeljenju za sporove advokatske kancelarije Cravath, Swaine & Moore u Njujorku. Yane Svetiev predaje i objavljuje u oblasti ekonomske regulacije i prava konkurencije, sa posebnim fokusom na pitanje oblikovanja odgovarajućih regulatornih instrumenata i režima na nacionalnom, regionalnom i nadnacionalnom nivou.

Detaljnu biografiju i spisak objavljenih radova možete preuzeti ovde.