Mirjana Radović

Vanredni profesor

Mirjana Radović je vanredni profesor iz Poslovnopravne uže naučne oblasti na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizovala se u oblasti Bankarskog prava i Prava tržišta kapitala, kao i u oblasti Trgovinskog i Kompanijskog prava. Nakon završetka osnovnih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine, nastavila je studije u oblasti Poslovnog prava i stekla diplomu magistra pravnih nauka (2006) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i diplomu LL.M. (2007) na Pravnom fakultetu Humbolt univeziteta u Berlinu. Svoju doktorsku disertaciju je odbranila sa odlikom 2011. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Mirjana je arbitar Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije. Ona redovno objavljuje radove u oblasti Bankarskog prava i Prava tržišta kapitala, Trgovinskog prava, Kompanijskog prava i Prava elektronskih komunikacija.

Detaljnu biografiju i spisak objavljenih radova možete preuzeti ovde.