Sprovedena evaluacija ovogodišnjeg FTA-SEE kursa

U junu 2020. godine, nakon završetka onlajn predavanja na kursu FTA-SEE, članovi projektnog tima su održali onlajn sastanak posvećen analizi rezultata anonimne studentske evaluacije kursa. Članovi projektnog tima izrazili su zadovoljstvo veoma pozitivnom evaluacijom kursa od strane polaznika. Pored ovog sastanka, održan je i odvojeni sastanak upravnika Žan Mone modula, prof. dr Dušana V. Popovića, upravnice Mastera evropskih integracija, prof. dr Dragice Vujadinović i dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Zorana Mirkovića, na kome su takođe analizirani rezultati postignuti tokom treće godine sprovođenja ovog Žan Mone projekta.