Dodeljeni sertifikati polaznicima Žan Mone modula 2019/2020

Polaznici kursa “Sporazumi o slobodnoj trgovini i evropske integracije zemalja jugoistočne Evrope” polagali su završni test 27. juna 2020. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Završni test se sastojao od 18 pitanja koja su se odnosila na materiju predavanu od strane šest članova projektnog tima. Predavanja su, zbog epidemije bolesti COVID-19, održana onlajn. Profesor dr Dušan V. Popović, upravnik Žan Mone modula, uručio je sertifikate studentima koji su položili završni test, čime je označen završetak akademske godine za generaciju 2019/2020.