Andrijana Mišović

Doktorand

Andrijana Mišović je doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Specijalizovala se u oblasti međunarodnog javnog prava i evropskog prava. Nakon završetka osnovnih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2012. godine, nastavila je studije u oblasti međunarodnog prava i stekla diplomu master pravnika (2013) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, te upisala doktorske studije u oblasti međunarodnog prava, gde je položila sve ispite i odbranila projekat doktorske disertacije. Trenutno je student master studija na Pravnom fakultetu Univerziteta Harvard. Andrijana je učestvovala na mnogim međunarodnim takmičenjima na kojima je osvajala vredne nagrade, među kojima je najznačajnija Diploma Haške akademije za međunarodno pravo (2016).