Upis

Novi predmet „Free Trade Agreements and European Integration of SEE countries (FTA-SEE)“  („Sporazumi o slobodnoj trgovini i evropske integracije zemalja jugoistočne Evrope“) uveden je u okviru postojećeg master programa – Master evropskih integracija.

Kurs mogu pohađati kako „klasični“ master studenti, tako i pravnici iz prakse (državna uprava, pravosuđe).

Studenti koji žele da se upišu na Master evropskih integracija treba da posete sajt ovog master programa radi dobijanja preciznih informacija o upisu. Nakon što se upišu na Master evropskih integracija, studenti treba da odaberu opcioni predmet „FTA-SEE“.

Pravnici iz prakse (državna uprava, pravosuđe), koji nisu upisani na Master evropskih integracija, ali žele da pohađaju ovaj kurs, treba da pošalju svoju biografiju upravniku Žan Mone modula prof. dr Dušanu V. Popoviću mejlom (adresa: dusan.popovic@ius.bg.ac.rs) najkasnije do 1. februara tekuće godine. Prijave će biti prihvaćene po redosledu prijema i u okvirima raspoloživih kapaciteta.

Iako polaznici iz druge kategorije (pravnici iz prakse) neće biti upisani na master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, fakultet će im izdati sertifikat o pohađanju kursa.

Predavanja se održavaju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u aprilu i maju akademske 2017/2018, 2018/2019. i 2019/2020. godine. Kurs se sastoji iz 40 časova predavanja, organizovanih u tročasovne ili četvoročasovne blokove (ukupno oko deset popodneva).

Obe kategorije polaznika treba da polože kratak ABC test na kraju kursa radi dobijanja sertifikata o pohađanju Žan Mone modula.