Kraj JMM FTA-SEE projekta

Naš JMM FTA-SEE projekat se završava 31. avgusta 2020. godine. U prethodne tri godine preko 150 studenata je pohađalo naš kurs, 110 privrednika je...

Sprovedena evaluacija ovogodišnjeg FTA-SEE kursa

U junu 2020. godine, nakon završetka onlajn predavanja na kursu FTA-SEE, članovi projektnog tima su održali onlajn sastanak posvećen analizi rezultata anonimne studentske evaluacije...

Dodeljeni sertifikati polaznicima Žan Mone modula 2019/2020

Polaznici kursa “Sporazumi o slobodnoj trgovini i evropske integracije zemalja jugoistočne Evrope” polagali su završni test 27. juna 2020. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta...

Žan Mone modul prelazi na onlajn nastavu

Zbog širenja virusa COVID-19, tim Žan Mone projekta odlučio je da organizuje onlajn nastavu. Sva predavanja srpskih profesora biće održana onlajn, u skladu sa...

Održana radionica za privrednike posvećena Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju

Projektni tim Žan Mone modula održao je 9. oktobra 2019. godine radionicu za privrednike na temu „Učešće država jugoistočne evrope u Procesu stabilizacije i...

Uručeni sertifikati uspešnim polaznicima Žan Mone modula

Polaznici kursa “Sporazumi o slobodnoj trgovini i evropske integracije zemalja jugoistočne Evrope”, koji se odvijao u okviru Žan Mone modula “Sporazumi o slobodnoj trgovini...

Sastanci posvećeni evaluaciji FTA-SEE kursa

U junu 2019. godine, nakon završetka predavanja na kursu FTA-SEE, članovi projektnog tima su održali sastanak posvećen analizi rezultata anonimne studentske evaluacije kursa. Neki...

Žan Mone modul obeležio Dan Evrope

Žan Mone modul FTA-SEE je povodom Dana Evrope 9. maja 2019. godine organizovao seminar posvećen Energetskoj zajednici. Na seminaru je govorila dr Rozeta Karova...

Seminar povodom Dana Evrope

Žan Mone modul FTA-SEE će povodom Dana Evrope 9. maja 2019. godine organizovati seminar posvećen Energetskoj zajednici. Na seminaru će govoriti dr Rozeta Karova...

Početak nastave na Žan Mone modulu u drugoj projektnoj godini

U Sali za sednice Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu 11. aprila 2019. godine započela je nastava na Žan Mone modulu u drugoj projektnoj godini....