Naučna konferencija

Konferencija „Legal implications of trade liberalization under SAAs and CEFTA“ je održana 26. februara 2018. godine. Detaljan izveštaj sa konferencije je dostupan ovde.

Zbornik radova je objavljen u martu 2018. godine. Više informacija ovde.