Kraj JMM FTA-SEE projekta

Naš JMM FTA-SEE projekat se završava 31. avgusta 2020. godine. U prethodne tri godine preko 150 studenata je pohađalo naš kurs, 110 privrednika je pohađalo naše radionice, 40 novinara i studenata novinarstva je pohađalo naš seminar. Organizovali smo jednu međunarodnu naučnu konferenciju i objavili jedan zbornik radova. Sve projektne aktivnosti su zabeležene na ovom sajtu, kao i na našim nalozima na društvenim mrežama. Hvala Vam svima na podršci!