Marko Jovanović

Docent

Marko Jovanović je docent za poslovnopravnu naučnu oblast na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde predaje Međunarodno trgovinsko pravo, Arbitražno pravo sa pravom alternativnih načina rešavanja sporova, Pravo stranih ulaganja i Međunarodno privatno pravo EU. Doktorirao je sa odlikom 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pored akademskih aktivnosti, obavlja dužnost pomoćnika za međunarodno privatno pravo i međunarodno trgovinsko pravo u kancelariji glavnog pravnog savetnika Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, potpredsednik je Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena Srbije, a obavljao je i dužnost arbitra u nekoliko postupaka vođenih pod okriljem Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije. Član je nekoliko domaćih i međunarodnih stručnih udruženja iz oblasti poslovnog prava (Udruženje pravnika u privredi, Udruženje za arbitražno pravo, ICC Young Arbitrators Forum, LCIA Young International Arbitration Group, CEPANI40).

Detaljnu biografiju i spisak objavljenih radova možete preuzeti ovde.