Žan Mone modul obeležio Dan Evrope

17-2
Žan Mone modul FTA-SEE je povodom Dana Evrope 9. maja 2019. godine organizovao seminar posvećen Energetskoj zajednici. Na seminaru je govorila dr Rozeta Karova iz Sekretarijata Energetske zajednice, dok su komentatori bili prof. dr Dušan V. Popović i doc. dr Marko Jovanović. Dr Rozeta Karova je ekspert za liberalizaciju tržišta energije, a naročito tržišta električne energije. Ona svakodnevno pruža pravnu i tehničku pomoć ugovornim stranama Energetske zajednice u sprovođenju pravnih tekovina Zajednice. Takođe, zadužena je za koordinaciju mehanizama za rešavanje sporova između ugovornih strana.