Uručeni sertifikati uspešnim polaznicima Žan Mone modula

Polaznici kursa “Sporazumi o slobodnoj trgovini i evropske integracije zemalja jugoistočne Evrope”, koji se odvijao u okviru Žan Mone modula “Sporazumi o slobodnoj trgovini i evropske integracije država jugoistočne Evrope, polagali su završni test 26. juna i 1. jula 2019. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Završni test se sastojao od 18 pitanja koja su se odnosila na materiju predavanu od strane šest članova projektnog tima. Dana 1. jula 2019. godine, prof. dr Dušan V. Popović, upravnik Žan Mone modula, uručio je sertifikate studentima koji su položili završni test, čime je označen završetak akademske godine za generaciju 2018/2019.