Sastanci posvećeni evaluaciji FTA-SEE kursa

U junu 2019. godine, nakon završetka predavanja na kursu FTA-SEE, članovi projektnog tima su održali sastanak posvećen analizi rezultata anonimne studentske evaluacije kursa. Neki članovi projektnog tima učestvovali su u sastanku putem Skajpa, zbog profesionalnih obaveza u inostranstvu. Članovi projektnog tima izrazili su zadovoljstvo pozitivnom evaluacijom kursa od strane polaznika. Pored ovog sastanka, održan je i odvojeni sastanak upravnika Žan Mone modula, prof. dr Dušana V. Popovića, upravnice Mastera evropskih integracija, prof. dr Dragice Vujadinović i dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Zorana Mirkovića, na kome su takođe analizirani rezultati postignuti tokom druge godine sprovođenja ovog Žan Mone projekta.