Objavljen zbornik „Legal implications of trade liberalization under SAAs and CEFTA“

slajdzawebkorica

Centar za izdavaštvo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu objavio je u martu 2018. godine zbornik „Legal implications of trade liberalization under SAAs and CEFTA“. Zbornik je uredio prof. Dušan Popović i sadrži radove izložene na Žan Mone konferenciji, održanoj u februaru 2018. godine. Sadržaj zbornika možete pogledati ovde.