Održana Žan Mone konferencija „Legal implications of trade liberalization under SAAs and CEFTA“

U Konferencijskoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu 26. februara 2018. godine održana je prva Žan Mone konferencija „Legal implications of trade liberalization under SAAs and CEFTA“. Ova konferencija predstavlja jednu od projektnih aktivnosti u okviru Žan Mone modula, čiji upravnik je prof. dr Dušan V. Popović, a članovi projektnog tima su i prof. dr Tatjana Jevremović Petrović, prof. dr Mirjana Radović, prof. dr Jane Svetiev (Yane Svetiev), doc. dr Marko Jovanović i doktorand Andrijana Mišović. Projekat sufinansira Evropska unija, kroz Erazmus+ program.

Konferenciju su otvorili prof. dr Sima Avramović, dekan Pravnog fakulteta, prof. dr Dragica Vujadinović, upravnik Mastera evropskih integracija, u okviru kog je uspostavljen Žan Mone modul, i prof. dr Dušan V. Popović, upravnik Žan Mone modula. Nakon pozdravnih reči, uvodno izlaganje imao je g. Emir Đikić, direktor Sekretarijata CEFTA.

img_9270

Svečano otvaranje

Prvom sekcijom, naslovljenom „Trade in goods and services“, predsedavao je prof. dr Predrag Cvetković (Pravni fakultet Univerziteta u Nišu), a radove su izložili dr Klemens Bonekamp (Clemens Boonekamp) (partner, IDEAS Centre, Švajcarska), prof. dr Neda Zdraveva (Pravni fakultet „Justinijan Prvi“ Univerziteta u Skoplju), prof. dr Zlatan Meškić (Pravni fakultet Univerziteta u Zenici), doc. dr Milena Đorđević (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu) i doc. dr Marko Jovanović (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu).

Sekcija 1

Sekcija 1

Druga sekcija bila je posvećena temi „Corporate and financial aspects of trade liberalization“. Sekcijom je predsedavao prof. dr Slobodan Marković (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu), a radove su izložili prof. dr Tatjana Jevremović Petrović, prof. dr Tatjana Jovanić, prof. dr Mirjana Radović i doc. dr Jelena Lepetić, sve sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Sekcija 2

Sekcija 2

Trećom sekcijom, naslovljenom „IP and competition law aspects of trade liberalization“, predsedavala je doc. dr Sanja Radovanović (Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu), a u okviru sekcije radove su izložili prof. dr Slobodan Marković (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu), prof. dr Jane Svetiev (Yane Svetiev) (Pravni fakultet Univerziteta Bokoni u Milanu i Pravni fakultet Univerziteta u Sidneju), prof. dr Dušan Popović (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu), prof. dr Joana Banasiuk (Joanna Banasiuk) (Pravni fakultet Univerziteta u Bialistoku, Poljska) i naučni istraživač Maraike Fruhlih (Mareike Frochlich) (Evropa-institut, Sarbriken, Nemačka).

img_9322

Sekcija 3

U poslednjoj, četvrtoj sekciji, naslovljenoj „Perspectives“, radove su izložili prof. dr Predrag Cvetković (Pravni fakultet Univerziteta u Nišu), doc. dr Pinar Artiran (Pinar Artiran), nosilac katedre Svetske trgovinske organizacije (Pravni fakultet Univerziteta Bilgi u Istanbulu), prof. dr Agnješka Pjekutovska (Agnieszka Piekutowska) (Ekonomski fakultet Univerziteta u Bialistoku, Poljska), dr Magdalena Rutkovska Sova (Magdalena Rutkowska Sowa) (Pravni fakultet Univerziteta u Bialistoku) i doktorand Andrijana Mišović (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu). Sekcijom je predsedavala prof. dr Neda Zdraveva (Pravni fakultet „Justinijan Prvi“ Univerziteta u Skoplju).

img_9340

Sekcija 4

Prateći događaji konferencije bili su „Springer Book Table“ – izložba izdanja izdavačke kuće „Springer“ iz oblasti poslovnog prava, kao i prodajni štand Centra za izdavaštvo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. „Springer“ je izložena izdanja poklonio biblioteci našeg fakulteta, a u ime izdavačke kuće bila je prisutna gđa Anja Trautman (Anja Trautmann), pomoćnik urednika za pravna izdanja.

Prodajno mesto Centra za izdavaštvo

Prodajno mesto Centra za izdavaštvo

Izložba "Springerovih" izdanja

Izložba „Springerovih“ izdanja

Zbornik radova sa konferencije (štampano izdanje) biće objavljen u izdanju Centra za izdavaštvo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a zbornik sažetaka (onlajn izdanje) već je dostupan na sajtu Žan Mone modula.

img_9333

Publika