Inicijalni sastanak Žan Mone projekata i prateća konferencija


Profesor dr Dušan Popović, u svojstvu upravnika Žan Mone modula, učestvovao je 27. i 28. novembra 2017. godine na Žan Mone konferenciji i inicijalnom sastanku za rukovodioce novih projekata (Jean Monnet Kick-Off Meeting and Biennial Conference), koji je u Briselu organizovala Agencija Evropske komisije za obrazovanje, audiovizuelnu delatnost i kulturu (EACEA). Prvi dan skupa protekao je u upoznavanju rukovodilaca novih projekata sa pravilima vođenja Žan Mone projekata i obavezama u vezi sa izveštavanjem Evropske komisije o sprovođenju projektnih aktivnosti. Drugog dana skup je bio koncipiran kao naučna konferencija, na kojoj se debatovalo o budućnosti Evropske unije kao političkog projekta, izazovima koji su pred evropskom ekonomskom i monetarnom unijom, kao i o posledicama Bregzita.