Decembarski naučno-istraživački sastanak

Projekti tim Žan Mone modula održao je redovni mesečni naučno-istraživački sastanak 11. decembra 2017. godine. Članovi tima su razmatrali nacrt programa Žan Mone konferencije koja se održava 26. februara 2018. godine. U skladu sa projektnom prijavom, decembarski sastanak je poslednji naučno-istraživački sastanak pred održavanje Žan Mone konferencije.