Novembarski naučno-istraživački sastanak

Projektni tim Žan Mone modula održao je svoj redovni mesečni naučno-istraživački sastanak 14. novembra 2017. godine. Članovi tima predstavili su svoja tekuća istraživanja i razmotrili nacrt programa Žan Mone konferencije koja će biti održana 26. februara 2018. godine.