Sastanci posvećeni evaluaciji FTA-SEE kursa

U junu mesecu 2018. godine, nakon završetka predavanja na kursu FTA-SEE, članovi projektnog tima su održali sastanak posvećen analizi rezultata anonimne studentske evaluacije kursa. Neki članovi projektnog tima učestvovali su u sastanku putem Skajpa, zbog drugih profesionalnih obaveza u inostranstvu. Članovi projektnog tima izrazili su zadovoljstvo veoma pozitivnom evaluacijom kursa od strane polaznika. Pored ovog sastanka, održan je i odvojeni sastanak upravnika Žan Mone modula, prof. dr Dušana V. Popovića, upravnice Mastera evropskih integracija, prof. dr Dragice Vujadinović i v.d. dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Vladana Petrova, na kome su takođe analizirani rezultati postignuti tokom prve godine sprovođenja ovog Žan Mone projekta.

quality-control-meeting-1-june-2018 quality-control-meeting-2-june-2018