Upravnik modula

Dušan Popović

Dušan V. Popović je profesor poslovnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njegova uža specijalnost su oblasti prava konkurencije i prava intelektualne svojine....