Dušan Popović

Redovni profesor
Upravnik modula

Dušan V. Popović je profesor poslovnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njegova uža specijalnost su oblasti prava konkurencije i prava intelektualne svojine. Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine, specijalizirao je (2002. godine) a potom i magistrirao (2003. godine) pravo Evropske unije na Univerzitetu u Nansiju, Francuska. Doktorirao je u oblasti privatnog prava 2007. godine, sa najvišom odlikom, na Univerzitetu Pariz Nanter, Francuska. Predsednik je Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih naziva internet domena. Na listi je arbitara Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije. Redovno objavljuje radove iz oblasti prava konkurencije, prava intelektualne svojine, prava Evropske unije i prava interneta.

Detaljnu biografiju i spisak objavljenih radova možete preuzeti ovde.