Oktobarski naučno-istraživački sastanak

Projektni tim Žan Mone modula održao je mesečni sastanak 17. oktobra 2017. godine. Članovi tima predstavili su svoja tekuća istaživanja koja sprovode u cilju pripreme za naučnu konferenciju koja će se održati 26. februara 2018. godine. Dva člana tima učestvovala su na sastanku putem video-linka.