Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu dodeljen Žan Mone modul

Izvršna agencija Evropske komisije za obrazovanje, audiovizuelnu delatnost i kulturu (EACEA) odlučila je da prihvati predlog projekta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za organizovanje Žan Mone modula na temu „Free Trade Agreements and European Integration of SEE Countries (Sporazumi o slobodnoj trgovini i evropske integracije zemalja jugoistočne Evrope)“. Ovaj važan međunarodni projekat započeće na jesen 2017. godine, kada bude zaključen ugovor između Univerziteta u Beogradu i Izvršne agencije Evropske komisije. Rukovodilac projekta je prof. dr Dušan V. Popović, koji je pripremio i podneo prijavu na konkurs, a u projektnom timu su još i prof. dr Tatjana Jevremović Petrović, prof. dr Mirjana Radović, doc. dr Jane Svetiev (Univerzitet Bokoni, Italija), doc. dr Marko Jovanović i doktorantkinja Andrijana Mišović. Žan Mone modul biće uspostavljen u okviru master studija evropskih integracija (MEI), koje se odvijaju na engleskom jeziku. Osim nastavnog aspekta, projekat podrazumeva i sprovođenje naučnoistraživačkih aktivnosti. Trajanje projekta iznosi tri akademske godine. Ove godine, na konkurs Evropske komisije za Žan Mone module, katedre i centre izuzetnosti prijavljeno je 833 projekata, a podršku Evropske unije je dobilo njih 141.