Kategorija: Uncategorized

Sastanci posvećeni evaluaciji FTA-SEE kursa

U junu 2019. godine, nakon završetka predavanja na kursu FTA-SEE, članovi projektnog tima su održali sastanak posvećen analizi rezultata anonimne studentske evaluacije kursa. Neki...